BAGGRUND: Tidsspild i skolen

Hvem har ikke prøvet og sidde i en arbejdsgruppe, eller bare generelt i sin klasse og så blive forstyrret af nogle der ikke laver andet, end at spille? Det er et stort problem i mange klasser. De lærere der står for undervisningen ved, at der er cirka 2 ud 10 elever, der sidder på mobil. Forstyrrer de hele undervisningen, eller kun den arbejdsgruppe de kommer i? Eller er de med til, at påvirke hele klassen?

Af Julie Thystrup

Forstyrrelse er en stor ting
Eleverne som er med til at lave tidsspild i undervisning, opfatter ikke altid tiden på samme måde. Som dem der deltager i undervisningen og som bruger tiden relevant. Koncentrationen forsvinder hos de første. Dermed tager de den useriøse stemning med, til dem der laver relevante ting. Og så ryger alt koncentration hos alle. Dem der har sværest ved opgaverne, er også typisk dem der ender med at skabe ukoncentreret stemning. Fordi det er typisk nemmere at give op, end at prøve og evt. få hjælp. At være den der laver noget, er også svært. De kan hurtig blive stresset ved at få hele opgaven på sig. Samtidig kan de blive lidt sure, når de bliver forstyrret af spil som Tetris, Stampede. Det er rigtig godt at tage en pause, og få hjernen i gang igen. Det kan også blive lidt for meget, til sidst. Men det er vigtig at man kan styre sin tid, så man ikke tager en pause på en halv time.

Er det altid fair?
Spil er med til at lære eleverne meget, men kan også være en forhindring inde for skolens område. Spil er en hobby, eller en livsstil. Ikke en måde at komme uden om, i skolearbejdet. Lærerne gør meget for at holde øje med eleverne. Fortæller dem at det ikke er okay, når de bruger telefonen i undervisningen. Det er bare ikke nok i sidste ende, til at få eleverne til at holde sig fra spillene. Når de laver opgaver på telefonen, eller PC i skolen. Der vil altid være noget der er mere interessant, end de opgaver læreren stiller i skolen. Man må så bare se om det er helt fair for resten af klassen, at blive forstyrret. I nogle tilfælde, kan læreren tyde til konsekvenser. Men det er ikke det der hjælper, og det er ikke altid det bedste for eleven. Der kan også være man skal lave en aftale, med elevens forældre. Lave nogle klare regler.

tidsspild
Billedet er et modelbillede, og er taget i en engelsktime. Foto af Julie Thystrup.

Lærerne mener ikke, det er et problem!
Nogle lærere på Måløvhøj skolen afd. Østerhøj udtaler sig om, at de udmærket er klar over at det er et stort problem. Men at de ikke ved, hvad de skal gøre. Andet end at bede dem om, at holde sig fra spillene på deres pc’er og telefonerne. Især når undervisning, er i gang. Måløvhøj skolen afd. Østerhøj er det ikke gode til at samle telefonerne ind, inden undervisningen begynder. En lære udtaler sig om, at det er vigtig, at eleverne har deres telefon. Så de kan undersøge de ting de har om nærmere. Men kan det betale sig, at lade dem beholde deres telefoner?. Når der en stor del af eleverne, der heller vil bruge den til Tetris eller Bike race. Den samme lære mener, at hvis det er tilfældet i hans klasser, vil han selvfølgelig tage hånd om sagen. Måske indsamle de få elevers telefoner inden undervisning. Elever på Måløvhøj skolen afd. Østerhøj fra 7 og 8 klassetrin, mener ikke at de bruger deres pc eller telefon til andet end skolearbejde. De kom nærmere ind på, at man kunne blive fristet. Men at det kun var en sjælden gang.

Findes løsningen?
Det er ret svært, at finde en løsning på problemet. Man kunne prøve at tage elevernes telefoner i starten af time, så de ikke bliver brugt på at spille. Eleverne kan så bruge deres pc, til at undersøge det de skal. Men man kan så ikke være 100% sikker på, at eleverne så ikke bare bruger deres pc til det de nu lavede på mobilen. Folkeskolen.dk har også været inde på emenet “Tidsspild i skolen”. Hvor en række elever er meget inde på, at de selv opsøger regler. Synes faktisk det er et svigt hos lærerne, at de ikke laver klare regler.

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *