Pilotforsøg

Har din klasse lyst til at skrive journalistisk om spil og spilkultur?

Invitation til at deltage i pilotprojekt om journalistisk skrivning

Vi søger pt. efter lærere og klasser i dansk i udskolingen (7.-10. klasse), som har lyst til at arbejde med et undervisningsforløb om journalistik om spil og spilkultur i efteråret 2018.

Undervisningsforløbet er gratis og udvikles som en del af et forskningsprojekt i samarbejde mellem Aalborg Universitet, CLIO Online, LærIt (Skoleblogs) og National Videncenter for Læsning.

Danske børn har europarekord i at bruge tid på computerspil. Samtidig er der også mange børn, som ikke spiller computerspil særligt ofte. Uanset om man er gamer eller ej, har de fleste stærke holdninger til spil og den mediekultur, som de er en del af, og det gør det til et oplagt journalistisk emne at arbejde med i skolen.

I Spiljournalist-konceptet skal elever skrive og publicere artikler i Skoleblogs’ webavis, som rummer støttefunktioner til spiljournalistik. Der vil både være mulighed for at skrive artikler kombineret med billeder, video og/eller lydoptagelser. Det afgørende er, at eleverne har en tydelig journalistisk vinkling på deres artikel. Hvad enten det handler om spil som kunstform, eSport, kommercielle aspekter af spilbranchen, online venskaber gennem spil, afhængighed af spil eller andre vinkler. Vores foreløbige erfaringer viser, at nogle elever primært tager afsæt i egne spilerfaringer, mens andre vælger et mere kritisk eller “udefra perspektiv” på spil og spilkultur. Begge dele er velkomne!

Som støtte til skriveprocessen får lærere og elever adgang til et åbent undervisningsforløb på CLIO Onlines hjemmeside, hvor de kan vælge at arbejde indenfor fire forskellige journalistiske genrer: anmeldelser, features, reportager og debatindlæg.

Ved afslutningen af forløbet har læreren mulighed for at udpege enkelte artikler, som har så høj kvalitet, at de egner sig til at blive publiceret offentligt på det gratis e-magasin spiljournalist.dk, der redigeres og administreres af Aalborg Universitet og som pt. er under udvikling. Artiklerne vil blive vurderet af en redaktionsgruppe, der udvælger artiklerne til at blive offentliggjort på siden ultimo 2018. Det er ikke et krav for deltagelse i pilotprojektet, at man indsender artikler.

Som en del af pilotprojektet vil elevernes artikler indgå i forskningsprojekt, der undersøger elevers journalistiske skrivepraksisser. Derudover vil eleverne også blive bedt om at deltage i en survey (max 30 minutter) om deres spilvaner, læsning af online nyheder og skrivepraksisser på nettet.

Hvis din klasse har lyst til at deltage, bedes du skrive til thorkild@hum.aau.dk

På genhør!

Thorkild Hanghøj
Lektor, ph.d.
Aalborg Universitet
Center for Anvendt Spilforskning

NB: Hvis din skole ikke har adgang til SkoleBlog platformen, vil LærIt gerne tilbyde gratis adgang til platformen i en begrænset periode, så din klasse kan få lov at bruge forløbet.