Til læreren

Spiljournalist er gratis undervisningskoncept, der giver elever mulighed for at producere journalistik om spil og spilkultur. 

Spiljournalist konceptet består af tre dele:space_learn

 • Et undervisningsmateriale udviklet af Aalborg Universitet og CLIO Online, der hjælper elever i dansk (7.-10. klasse) til at producere journalistik om spil og spilkultur
 • En skabelon på Skoleblogs, hvor klassen kan arbejde med at producere og udgive et fælles spilmagasin
 • Et gratis e-magasin om spil og spilkultur (spiljournalist.dk) primært skrevet af børn og unge

Samtidig indgår Spiljournalist i GBL21 forskningsprojektet, der ledes af Thorkild Hanghøj fra Aalborg Universitet med deltagelse af forskere fra Nationalt Videnscenter for Læsning samt Aarhus Universitet. Forskningsprojektet undersøger udvalgte elevtekster, og hvordan konceptet kan bidrage til elevers udvikling som journalistiske producenter.

Hvordan kommer jeg i gang?
For at anvende Spiljournalist i din undervisning, skal du gøre følgende:

 1. Du starter med at anvende det gratis undervisningsmaterialet på CLIO Online til at producere journalistik om spil og spilkultur. Link: http://bit.ly/Forloeb_spiljournalist
 2. Eleverne skal producere og publicere deres artikler på Skoleblogs i klassens fælles spilmagasin. Her finder du video vejledninger til at komme i gang med at producere og udgive artikler til et spilmagasin. Link: https://skoleblogs.dk/project/spiljournalist
 3. Når eleverne har lavet klassens spilmagasin kan du som lærer vælge at nominere enkelte artikler til udgivelse på det gratis e-magasin Spiljournalist.dk, der udgives af Aalborg Universitet og en tilhørende redaktionsgruppe. Du laver nomineringen i Skoleblog platformen via elevernes spilmagasiner (blogs): Link: https://laerit.dk/spiljournalist-indsend-artikel/. Du kan maksimalt vælge at nominere fire artikler. Husk at begrundet dine valg. De artikler som udvælges til publicering af redaktionen ligger frit tilgængelige for alle læsere.

Mere om Spiljournalist konceptet
Undervisningskonceptet er især rettet mod lærere og elever i dansk udskolingen (7.-10. klasse), men dele af materialet vil også kunne bruges på mellemtrinnet (produktion af spilguides) eller i ungdomsuddannelserne. Den didaktiske idé bag websitet er, at mange elever har en interesse og viden om computerspil, der kan bruge som fagligt afsæt til at arbejde indenfor forskellige journalistiske kriterier og genrer. De journalistiske genrer og formater er:

 • Spilanmeldelser (tekst eller videoanmeldelser)
 • Debatindlæg (tekst)
 • Reportager (tekst)
 • Baggrundsartikler (tekst)
 • Podcast (lydoptagelser)

Produktion af spiljournalistik kan f.eks. handle om følgende temaer:

 • Spil som kunstform
 • Spil som budskab
 • Spil og vold
 • Spil og kønsroller
 • Spil og afhængighed
 • Spil som sport (eSport)
 • Spilbranchen og spiludvikling
 • Spil og læring